Simone Gerard

Lieslaarzen of droge voeten

  • (0) comments
  • 20/03/2017
Foto's kijken : https://www.simonegerard.nl/2823/0/references/algemeen/zandsuppletie-callantsoog

In de maanden februari en maart van 2017 vond op het strand van Callantsoog een zandsuppletie plaats. Waarom zou je denken,  wordt een heel strand verbreed ?
Door stormen en harde wind is er veel afslag van het strand en duin. Land zou verloren gaan aan de zee en we krijgen natte voeten. Over een lengte van twee kilometer is  400.000 kubieke meter zand aangebracht op het strand. In de planning: het aanbrengen van nog eens 1 miljoen kubieke meter zand op 1200 meter van de kust. Dit zand wordt aangebracht op de zeebodem. Daarmee is Callantsoog beschermd tegen de elementen.
 
Op de afbeelding hieronder een schematische voorstelling van de werkwijze: het baggerschip, de Strandway, zuigt zich vol met zand. Dit zand is afkomstig van de zeebodem. Dit gebeurt op ongeveer tien kilometer afstand van de kust. Met een van te voren aangelegde pijpleiding wordt het zand, vermengd met zeewater naar het strand gepompt. Daar wordt het zand door bulldozers verdeeld. Zand op het strand wordt aangevuld.
Ook voor de kust wordt zand in de zee gestort zodat er een zandbank ontstaat. Door de golven en de wind en wind wordt dit naar het strand en de duinen gebracht.